Objekter

Kometen 3


Bolagsnamn: Gayfullin Fastigheter AB

Adress: Kungsgatan 34, Norra Staketgatan 19Kometen 3 ligger i centrala delen av Kristinehamn med ca. 7 min. till centralstationen och ca. 5 min. till stadskärna där hittar man livsmedel/ handels butiker, Vintergatans vårdcentral och träningslokaler. Fastigheten består av 20 lägenheter och 5 kommersiella lokaler.

Här på Kometen upplever man alla fördelar med centralt läge både som kommersiell och bostads hyresgäst.


Uroxen 11


Bolagsnamn: Fastighets och Kapitalförvaltning i Värmland AB

Adress: Kungsgatan 32Uroxen 11, också känd som Morabyrån är en unik fastighet för Kristinehamn både ur historisk och kulturell perspektiv. Fastigheten ligger i centrala delen av stad och består av en huvudbyggnad med tillhörande gräs- och parkeringsytor.


Kurlanda 2:12


Bolagsnamn: Kurlanda Gård AB

Adress: Kurlandaaleen 9Kurlanda Gård ligger i södra delen av staden vid utfarten mot Mariestad. Gården innehåller en huvudbyggnad, två flyglar samt tre parhus, vilket tillsammans består av 14 lägenheter. Boendet på Kurlanda Gård är mycket fritt och personligt, dock under eget ansvar, vilket förhöjer stämningen för alla på gården.


Capella 11 


Bolagsnamn: Ellapac 11 AB

Adress: Kungsgatan 46 A-B, Tegelslagaregatan 27 A-BFastigheten är belägen i stadskärnan av Kristinehamn. Fastighetens läge bedöms som ett A-läge i Kristinehamn, vilket är bästa läget avseende bostäder, butiker och kontor. Området är väletablerat med gott serviceutbud i form av matbutiker, restauranger, banker och vårdcentral. På Fastigheten finns en byggnad i fyra plan ovan mark med sammanlagt 35 lägenheter, 8 kommersiella lokaler och 18 garageplatser.